uwzorgalarm.nl

Uwzorgalarm.nl biedt een oplossing om ouderen langer thuis te laten wonen

In Nederland zijn steeds meer ouderen die ook ouder worden; dubbele vergrijzing. Door de druk op de zorg neemt het personeelstekort toe in verpleeghuizen. Ouderen zijn mede daardoor genoodzaakt om langer zelfstandig te wonen. Uwzorgalarm.nl maakt het veiliger voor kwetsbaren en ouderen om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Zelfstandig kunnen blijven wonen

Dat ouderen genoodzaakt zijn langer thuis te blijven wonen, brengt ook risico’s met zich mee. Vaak worden mensen op leeftijd hulpbehoevender en is de kans groter dat er ongelukken ontstaan. Thuis blijven wonen wordt dan een uitdaging. De bezuinigingen in de zorg hebben niet alleen deze situatie gecreëerd, ook is de behoefte van ouderen veranderd. Steeds meer ouderen willen zelfstandig blijven wonen, in hun eigen omgeving met vrienden en familie in de buurt. Ze willen het liefst zo lang mogelijk alles zelf doen en niet afhankelijk zijn van anderen. Om zo veilig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, is Uwzorgalarm.nl een mooie oplossing.

Uwzorgalarm.nl binnen handbereik

Uwzorgalarm.nl is een alarmsysteem met bijbehorende alarmdiensten om de gebruiker zo snel mogelijk te kunnen helpen. Uwzorgalarm.nl is een klein alarmapparaatje dat in de broekzak, aan de broekriem of om de nek of arm gedragen kan worden. Op deze manier is het apparaat altijd binnen handbereik. Wanneer de gebruiker zich onveilig voelt, of gevallen is, dan is één druk op de SOS-knop voldoende om hulp te krijgen. Het alarmapparaat wordt voor gebruik geprogrammeerd met drie contactpersonen en gekoppeld aan de app ‘Altijd Veilig’. Via deze app kunnen er ook tekstberichten verstuurd worden naar de voorgeprogrammeerde contactpersonen.

Wat gebeurt er als de SOS-knop wordt ingedrukt?

Er zijn twee mogelijkheden bij Uwzorgalarm.nl. Wanneer de gebruiker de SOS-knop indrukt, wordt een van de contactpersonen gealarmeerd of wordt de alarmmeldkamer ingeschakeld. Vooraf kan er gekozen worden voor Veiligheidspakket A en Veiligheidspakket B. Is er gekozen voor pakket A, dan wordt er contact gelegd met een vooraf geprogrammeerde contactpersoon. Is die persoon niet bereikbaar, dan worden de andere contactpersonen gebeld. Is er contact met de contactpersoon, dan ontvangt deze een pushmelding via de Altijd Veilig-app met de locatie. Tegelijkertijd ontstaat er een spreek- en luisterverbinding tussen de gebruiker en de contactpersoon. Zo kan er te allen tijde gecommuniceerd worden. Mocht het nodig zijn, dan schakelt de contactpersoon zelf een hulpdienst in. Wanneer er gekozen is voor Veiligheidspakket B en de gebruiker drukt op de SOS-knop, dan wordt er meteen contact gelegd met de alarmmeldkamer. Deze is 24/7 bereikbaar. In de alarmmeldkamer wordt bepaald of het nodig is om een hulpdienst, zoals ambulance, politie of brandweer in te schakelen. De alarmmeldkamer kan dan ook contact opnemen met een van de opgegeven contactpersonen.