Ingeborg Bosch - spreker over PRI

Ingeborg Bosch ontwikkelde PRI: kijk eerst naar je eigen bagage

Ingeborg Bosch is grondlegger van de zeer succesvolle therapeutische methode Past Reality Integration (PRI). Ze ontwikkelde PRI nu 24 jaar geleden. De basis hiervoor werd al in haar jeugd gelegd, toen ze op haar vijftiende geïnteresseerd raakte in oosterse filosofie. Ingeborg Bosch vertelt daarover: ‘Met name de spirituele leer van Krishnamurti sprak me aan. Een heel belangrijk idee van hem is dat wij onze tijdverdrijven doordat we weglopen van onszelf; dat we in een illusie leven en dat niet onder ogen willen zien. Ik snapte er op die leeftijd maar de helft van, maar voelde intuïtief meteen aan ‘dit is absoluut heel wezenlijk’

Oosterse filosofie

Eenmaal klaar met de middelbare school – Ingeborg Bosch sloeg tijdens haar lagereschooltijd twee klassen over – ging ze psychologie studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Ze koos voor Arbeidspsychologie en Sociale Psychologie. ‘In mijn doctoraal deed ik als bijvak oosterse filosofie en ging het taoïsme, zenboeddhisme, confucianisme en boeddhisme bestuderen. Toen is er het zaadje dat al in mijn hoofd geplant was verder uitgegroeid.’ Een ander zaadje werd geplant toen Ingeborg Bosch de boeken van dr. Alice Miller (1923-2010) las. Deze Pools-Zwitserse psychologe was van mening dat traumatische herinneringen uit de kindertijd veroorzaakt werden door feitelijke, ouderlijke machtsuitoefening.

Doorgeven van trauma’s

Ingeborg Bosch: ‘De boeken van Alice Miller had ik al eens gelezen, maar pas toen ik na de geboorte van mijn oudste kind thuis zat met een burn-out was ik er echt aan toe. Ik kon niet slapen als hij huilde en ben de boeken opnieuw gaan lezen. Alice Miller omschreef daarin hoe we onze eigen trauma’s onbewust doorgeven in de opvoeding. En hoeveel pijn we onze kinderen zo doen.’ Ook noemde dr. Miller het boek van psychotherapeute Jean Jenson. Reden voor Ingeborg Bosch om ook haar boek te gaan lezen over de Primaltherapie, een ervarings- en lichaamsgerichte therapie die de Amerikaanse psycholoog Arthur Janov ontwikkelde. ‘Ik ben naar een uitgever gegaan met de mededeling dat ze het werk van Jean Jenson zouden moeten vertalen. Die stond daarvoor open, maar wilde wel dat ik dan de pr deed. Zo heb ik Jean Jenson ontmoet en daar is al heel snel een samenwerking uit voortgekomen.’

Ontwikkeling tot Past Reality Integration

Door de uitgangspunten van de therapie van Jean Jenson en die van Alice Miller te combineren met oosterse filosofie, kristalliseerde de PRI-methode van Ingeborg Bosch zich stapsgewijs uit. Inmiddels helpt Ingeborg Bosch alweer 24 jaar cliënten zich te bevrijden van nare gevoelens die zijn ontstaan door de verdringing van trauma’s uit hun jeugd. En, toeval bestaat niet: de uitgever van de vertaling van Jensons boek vroeg Ingeborg Bosch een vervolg hierop te schrijven. ‘Een jaar later lag mijn eerste boek in de boekhandels, De herontdekking van het ware zelf. Dat was in 2000. Ik heb de PRI concepten kunnen ontwikkelen, dankzij mijn leraren. Daar ben ik enorm dankbaar voor. Hoe die ontwikkelingsgeschiedenis precies is gegaan beschrijf ik ook in mijn tweede boek over de ontstaansgeschiedenis van PRI.’ Het boek Illusies.

PRI

Past Reality Integration werkt met een 3 stappenplan. Hiermee zijn alle trauma’s die mensen als kind hebben opgelopen en waar ze in hun huidige leven gebukt onder gaan te begrijpen en aan te pakken. Allereerst achterhaalt PRI op welk moment het nu niet meer functionele afweermechanisme is begonnen. Vervolgens welke pijn uit de jeugd op dat moment geraakt werd. – om die daarna ook toe te laten. Tot slot ga je weer terug naar het heden. Waar je ervaart dat er nu meestal niets aan de hand is. Heel eenvoudige en bovendien snel te nemen stappen, stelt Ingeborg Bosch. ‘Sommige mensen zijn er langer mee bezig, sommigen zijn met een week intensieve sessies bij mij klaar en hebben nergens last meer van. En dat is blijvend omdat ze van ons leren de PRI methode zelfstandig toe te passen. Anorexiapatiënten bijvoorbeeld zijn in gemiddeld dertien maanden weer op een veilig gewicht en in staat deel te nemen aan het gewone leven. Dat is heel kort, normaalgesproken gaan daar jaren overheen. We helpen tot nu toe 86 procent van deze cliënten naar een veilig BMI en deelname aan het gewone leven.’ Cliënten van over de hele wereld komen naar Ingeborg en de PRI therapeuten toe. Er wordt ook veel online gewerkt.

Oplossen wachtlijsten gezondheidszorg

Het is Ingeborg Bosch’ grootste ambitie dat haar gedachtegoed, dat ze zelf ‘simpel’ noemt algemene kennis wordt, dat mensen voordat ze kinderen krijgen weten dat het belangrijk is eerst naar hun eigen bagage te kijken en die een plek te geven. ‘Het zou mooi zijn als PRI op scholen zou worden onderwezen. Jongeren hebben steeds jonger steeds ernstigere mentale problemen, suïcidaliteit, eetstoornissen et cetera. Gelukkig wordt het in symptomen denken steeds meer vervangen door hulpverleners die begrijpen dat er iets diepers aan de psychische problemen ten grondslag ligt, dat ze een reactie op vroeg trauma zijn. En dat afweer niet meer nodig is.’ Een andere hoop van Ingeborg Bosch is dat de wachtlijsten korter worden. ‘In ons land staan momenteel maar liefst 80.000 mensen op de wachtlijst voor psychische hulp. Verschrikkelijk. Bij ons kunnen ze binnen twee weken een intake hebben. Als mensen alleen al het model van PRI zouden kennen, zou dat zo enorm kunnen helpen.’