Mark Slinkman_Alex ten Westeneind

Mark Slinkman, Burgemeester, en wethouder Alex Ten Westeneind: Hart voor Berg en Dal

Beiden hechten grote waarde aan de streek waarin ze wonen en werken. Wethouder Alex ten Westeneind is geboren en getogen in Millingen aan de Rijn, Mark Slinkman draagt deze Gelderse regio sinds hij in 2017 burgemeester werd van Berg en Dal eveneens een warm hart toe.

Takenpakket

Het takenpakket van Mark Slinkman als burgemeester van de gemeente Berg en Dal en dat van Alex ten Westeneind als wethouder vullen elkaar goed aan. Burgemeester Mark Slinkman heeft onder meer Algemene en bestuurlijke zaken, de ((sub)regionale) Samenwerkingsagenda, Internationale samenwerking, Strategische visie, Beleidscoördinatie en Bedrijfsvoering/P&O, Juridische Zaken, Dienstverlening, Politie en openbare orde, Brandweer, veiligheid en rampenbestrijding, Coördinatie toezicht en handhaving en Coördinatie noodopvang Oekraïense vluchtelingen, en Integrale veiligheid in zijn portefeuille. Die van Alex ten Westeneind omvat Wonen, Milieu en afval, Ruimtelijke Ordening en ontwikkeling, Coördinator Omgevingswet, Grondzaken, Vergunningverlening en handhaving, ICT en Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Ook heeft Mark Slinkman in crisissituaties de rol van ‘burgervader’ en is hij verantwoordelijk voor communicatie over, de representatie van en voorlichting over de gemeente Berg en Dal. Alex ten Westeneind staat hem als Tweede locoburgemeester bij dit alles ter zijde.

Samen bereik je meer

Wethouder Alex ten Westeneind zet zich al decennialang in voor de lokale politiek. Al sinds 1990 werkt hij hard voor de bewoners van eerst Millingen aan de Rijn en nu de gemeente Berg en Dal. Dit is sinds 2015 een fusiegemeente van Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek). Namens de lokale partij GJS (Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen) was hij achtereenvolgens commissielid, zat hij in het bestuur en tot slot in de raad. In 2015 fuseerde GJS met de partijen Polderbreed en Voor Berg en Dal tot LOKAAL! Namens LOKAAL! is Alex ten Westeneind nu dus wethouder in Berg en Dal. Dankzij de fusie kunnen de verschillende expertises op de juiste plek worden ingezet, vindt de wethouder. ‘Samen bereik je meer, is mijn motto,’ vertelt Alex ten Westeneind.

Het dorpse leven van Alex ten Westeneind

Het dorpse leven past Alex ten Westeneind dan ook als een handschoen. ‘Het dorpsleven met alles wat daarbij komt kijken is een van de drijfveren waarom ik me politiek inzet. Ik wil er graag aan bijdragen dat inwoners hier kunnen werken en wonen en dat ze dat in een prettige sociale omgeving kunnen doen. Ik vind het fantastisch dat mijn eigen dorp dat voor mij mogelijk maakt.’

Hij neemt dan ook graag deel aan allerhande activiteiten in Millingen aan de Rijn. Zo was hij als Prins Alex den Erste in 1989-1990 de tweeëntwintigste Prins van Boemelgat. Zo heette Millingen aan de Rijn in carnavalstijd. Voor tennisvereniging PIT was Alex ten Westeneind acht jaar lang medeorganisator van het Open-Laag toernooi. En van 2018 tot 2022 was hij vier jaar lang voorzitter van de lokale voetbalvereniging SC Millingen. Ook was hij lid van schuttersgenootschap OEV (Orde Eendracht Vreugde) en een jaar Koning van dezelfde schutterij.

Mark Slinkman zijn inzet voor de gemeente

De schutterijen vormen ook een van de elementen die burgemeester Mark Slinkman zo leuk vindt aan het leven in een Gelderse gemeente. Hij kwam er toen hij burgemeester werd in de gemeente Rijnwaarden al mee in aanraking. Ook is hij blij dat ook Berg en Dal een heel aantal schutterijen kent. ‘Uit mijn jeugd kende ik het fenomeen van de schutterijen nog niet. Die heb ik hier ontdekt en was meteen verkocht.

Wat ik er zo bijzonder aan vind, is dat de schutterijen al honderden jaren deel uitmaken van het dorpsleven. Ze verdedigden in die tijd het dorp tegen gevaar van buiten. Inmiddels zijn het al lang verenigingen die de mensen op een leuke manier samenbrengen. Mooie oude tradities zoals het koningsschieten en het achter de muziek rondtrekken door het dorp,  maar vooral veel gezelligheid. Iedereen is druk met zijn eigen gezin en werk, maar tijdens de schuttersfeesten komt iedereen samen om bij te praten. Ook oud-inwoners keren daarvoor graag terug.”

Het koningschieten gebeurt op de plaatselijk kermis. Voor Mark Slinkman bovendien een mooie gelegenheid om de bewoners van de gemeente Berg en Dal eens op een andere manier te zien en spreken. ‘In de feesttent van de schutterij treft iedereen elkaar. Mensen kletsen bij, mensen die zijn verhuisd komen ervoor terug. Ik kom er ook graag en spreek dan allerlei mensen die ik normaal alleen op het gemeentehuis zie als er iets aan de hand is. In de tent gaat het gesprek ook eens over andere zaken. Ik vind het een fijne gelegenheid om zonder lading met elkaar te praten. Dat is voor mij als burgemeester heel waardevol.’