Henny Pelsers

Zonne-energie heeft en geeft toekomst

Zon is onze grootste energiebron. Een energiebron die voorlopig nog lang niet uitgebrand is. Bovendien is de energie die we hieruit winnen schoon en duurzaam. Die energie kan zowel op kleine als op grote schaal gewonnen en benut worden. Zo kunnen particulieren zonnepanelen op hun dak plaatsen en richten bedrijven zonneparken in.

Het benutten van de zon als onuitputtelijke energiebron was de inspiratie voor Henny Pelsers om NaGa Solar op te richten. Inmiddels al vele jaren succesvol actief in de zonne-energiesector. NaGa Solar ontwikkelt grootschalige projecten en investeert hierin. Het hoofddoel: een substantiële bijdrage te leveren aan de energietransitie binnen en buiten Nederland om zo minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Op een innovatievere manier dan dat gebruikelijk is in deze industrie.

Het in Maastricht gevestigde bedrijf staat en gaat daarbij voor duurzaamheid. Dat vindt eigenaar Henny Pelsers noodzakelijk en niet meer dan normaal. “Het is tijd dat de energietransitie waar continu voor gepleit wordt en die zo belangrijk is tot realisering gebracht wordt. Met behulp van onze technieken in dubbel grondgebruik en het zoeken naar best passende locaties proberen wij de ecologische voetafdruk van dit land te verkleinen op het gebied van duurzame energie. Hiermee willen wij ook de inwoners van dit land te laten zien dat met het huidige energiegebruik en CO2 uitstoot de aarde uitgeput wordt. Alsmede men ervan bewust maken dat het verduurzamen hiervan niet zo zeer ten koste gaat van onze natuur en omgeving maar een verrijking is van ons leefgebied en juist de houdbaarheid van de planeet zoals wij deze kennen kan verlengen. Met als einddoel het verbeteren van onze eigen kwaliteit van leven, desgelijks die van de generaties na ons.”

Onderscheidende kracht NaGa Solar

Het is dan ook de dynamiek van het verduurzamen van de samenleving die Henny Pelsers zo aanspreekt. Daarbij schuwt hij experimenten niet en werkt hij graag nieuwe ideeën en concepten uit. “Dat komt in elk van onze projecten wel naar voren; wij gebruiken en testen vaak nieuwe technologieën en toepassingen. Hierdoor blijven wij innoveren wat de sector voor mij nog boeiender maakt. Deze ervaring maakt ook dat we op detail- en kwaliteitsniveau kunnen werken en deze expertise toe kunnen passen in onze projecten.”

Pelsers streeft met NaGa Solar naar een schonere energieopwekking voor een betere wereld, met een beter milieu en een beter klimaat voor onze kinderen. Om dat te bewerkstelligen ontwikkelt het bedrijf in verschillende landen duurzame solarprojecten. Hij somt op: “Onder andere in Nederland, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk hebben we zonne-energieprojecten gebouwd. Maar ook in een land als Rwanda is het mooi om innovatieve projecten van de grond te krijgen.”

Daarbij hoort dat NaGa Solar zich soms op onbekend terrein begeeft. Pelsers: “Wij onderscheiden ons in deze competitieve markt door innovaties toe te passen, te experimenteren en slimme oplossingen te bedenken. We gaan graag de uitdaging aan” Hierbij maakt NaGa Solar gebruik van de ervaring en expertise die is opgedaan in landen die al veel verder zijn in de energietransitie, zoals Duitsland. “Dit biedt voor de toekomst volop kansen.”, aldus Pelsers.

Steun aan goede doelen

Om haar visie op een duurzame samenleving nog meer kracht bij te zetten, steunt NaGa Solar onder andere regionale en lokale goede doelen. “Wij helpen en ondersteunen waar mogelijk, ook op financieel gebied. Daarbij kun je denken aan het installeren van zonne-energiepanelen op scholen, om hun energiekosten omlaag te brengen. Zo bieden wij een vorm van support die direct past bij onze eigen sector en blijven wij dicht bij de essentie van onze visie.”

Sociale participatie van deze soort verstrekt NaGa Solar ook in projecten buiten het onderwijs, zoals sport. Daarnaast richt NaGa energiecoöperaties op om het voor burgers eenvoudiger te maken om ook in zonne-energie te investeren.

Bijzondere projecten NaGa Solar

Landschappelijke inpassing en dubbel grondgebruik zijn speerpunten van NaGa Solar. Evenals het toepassen en testen van innovaties. Zoals bij het zonnepark op een voormalige afvaldeponie van DSM in Sittard-Geleen. Bij de vroegere bruinkoolgroeve Louisegroeve konden de zonnemodules niet in de zorgvuldig afgesloten bodem worden bevestigd. Daarom ontwikkelde NaGa Solar een speciaal ballastsysteem om ze op te monteren.

Ook Manege ’t Hetjen is zo’n bijzonder project. NaGa Solar plaatst er niet alleen een zonne-installatie op een dak, maar verzorgt ook de asbestsanering inclusief een nieuw dak en een nieuwe warmtepomp. Zonder dat dit een investering van de pandeigenaar vergt.

Verder ontwikkelt Naga Solar momenteel onder meer een solar parkeerdek en een drijvend zonnepark.