Ton Caanen

Voetbaltrainer Ton Caanen: “Professioneel voetbal betekent voor iedere Europese club iets anders”

De Nederlandse voetbaltrainer Ton Caanen, tegenwoordig general manager bij de Slowaakse profvoetbalclub FK Senica, heeft in zijn carrière verschillende Europese voetbalclubs getraind. “Ik heb in landen gewerkt waar je in eerste instantie niet op vakantie zou gaan. Hoewel het wel allemaal Europese profvoetbalclubs betroffen, heb je toch te maken met verschillende culturen en is er onderling een wezenlijk verschil in de manier van trainen en coachen.”

Verschillen in aanpak en coaching

Ton Caanen begon zijn carrière in Nederland, maar na een paar jaar besluit hij buiten de Nederlandse grenzen ervaring op te doen. Hij gaat aan de slag in Oekraïne en daarna maakt hij de overstap naar Israël, waar hij twee verschillende clubs traint. Vervolgens keert hij weer terug naar Oekraïne, dit keer naar een andere club. Later wordt hij achtereenvolgens hoofdtrainer in Malta, Griekenland en Cyprus. Met AEK Larnaca op Cyprus bereikt hij het Europese voetbal. “Doordat ik in verschillende landen voetbalclubs heb getraind en heb gecoacht, ontdekte ik dat er grote verschillen zijn in aanpak en coaching. Elk land, elke cultuur heeft zijn eigen opvattingen.”

Eigen definitie van professionaliteit

Het grootste verschil tussen de landen is hoe men nadenkt over professioneel voetbal. Caanen: “Elk land zal zijn eigen definitie van het begrip ‘professioneel voetbal’ geven, al zullen Nederland en Duitsland veel raakvlakken hebben. Hoe een speler de intrinsieke motivatie heeft om het maximale uit zijn voetbalcarrière te halen, is werkelijk een verschil van dag en nacht per land.” Professionaliteit in de voetbalwereld uit zich onder meer in instelling, leefwijze, betrokkenheid, discipline, rust en voeding. Maar ieder land geeft daar weer zijn draai aan. “Daar waar sommige spelers zijn opgevoed met goede voeding, voldoende rust pakken en dingen laten om optimaal te kunnen presteren, komen anderen niet met de benodigde instelling naar de training, bereiden zich niet voor of houden geen rekening met voeding.”, vertelt Ton Caanen.

Groot aanpassingsvermogen

Als voetbaltrainer is het de kunst om je aan te passen aan de cultuur. “Je moet er wel voor waken dat je de spelers niet alleen traint vanuit je eigen belevingswereld en intrinsieke motivatie. Je moet je echt inleven in de speler en zijn cultuur om uiteindelijk resultaat te kunnen behalen.” Dit is ook de kracht van Ton Caanen: als een kameleon zich aanpassen aan de speler en de cultuur van het land, zonder dat hij zichzelf verloochent. Daarom heeft hij ook verschillende trainingssystemen en programma’s ontwikkeld waarmee een trainer of coach leert zich op korte termijn in te leven in de speler. Door informatie in te winnen over de achtergrond van de speler, wordt er vertrouwen gewonnen en dan is het makkelijker om een relatie op te bouwen. “Als ik een buitenlandse speler echt alleen op de Nederlandse wijze wil trainen, dan ontstaat er afstand tussen mij en de speler en dan krijg je niet het gewenste effect en resultaat voor elkaar. Dus om maximaal resultaat de behalen, moet je een groot aanpassings- en inlevingsvermogen hebben.”