Cor van Erp

Vastgoedsector maakt inhaalslag op gebied van digitalisering

“Digitalisering gaat een hele grote rol spelen in de vastgoedsector, net zo als in de automotive en de vliegtuigbouw. Door te digitaliseren werken alle bij een project betrokken partijen samen op basis van dezelfde informatie. Zo ontstaat er synergie in een team, worden fouten voorkomen of geminimaliseerd, wat betekent dat er efficiënter, sneller en dus goedkoper wordt gewerkt. De vastgoedsector moet op het gebied van virtueel bouwen nu wel een inhaalslag maken, er moet echt een tandje bij om iedereen mee te krijgen.” Dat zegt Cor van Erp, een ervaren projectontwikkelaar.

Gebruiksvriendelijker

Van Erp ziet het als zijn missie om de digitalisering van het bouw- en ontwikkelproces de komende jaren met kracht door te zetten. Het gaat er vooral om de nieuwe digitale middelen gebruiksvriendelijker te maken. Want dat is lang niet altijd het geval en daarom doet nog niet iedereen mee. “Het is van groot belang gaat dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de talenten en inzichten van àlle deelnemers”, aldus Van Erp.

Virtueel bouwen

In de jaren tachtig lag in de bouw de nadruk op de prefabricage van grote onderdelen die men bij beton- en timmerfabrieken kon bestellen, de zogeheten bouwelementen. In 2020 draait alles om 3D ontwerpen en het vervolg hierop: Building Information Management, oftewel BIM.
Van Erp: “BIM is een relatief nieuwe tool om door middel van ICT-processen een bouwproject effectiever te laten verlopen. Het is een ingrijpende innovatie. Alles draait nu om virtueel bouwen of BIMMEN, zoals het wordt genoemd. Hierdoor werken alle partijen die bij het bouwproces betrokken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt.”

Innovatieve marktpartijen

Een goedlopend ontwikkel- en bouwproces leidt volgens Van Erp tot “minder faalkosten, minder onderlinge spanning en minder claims.” Daar zijn alle projectpartners bij gebaat. Om dat bouwprooces zo optimaal mogelijk te krijgen moet worden gekozen voor innovatieve marktpartijen, bouwprofessionals die kunnen aangeven waarom zij als die ene specifieke schakel in de bouwkolom voor dat deel kenmerkend zijn en daardoor beste partner zijn.
Van Erp: “Zo bouw je aan een projectteam dat stuurt op informatie en communicatie, budget, tijd èn kwaliteit. Zo leg je – met een goede voorbereiding – een stevige basis om besluiten te nemen in zowel de initiatiefase, de ontwerpfase als de uitvoeringsfase. Mensen, systemen, bedrijfsstructuren en werkmethoden worden in deze contractvorm geïntegreerd. En is de prijsbeheersing maximaal.”

Gedragsverandering

Hoewel dus alles in 2020 in de vastgoedsector draait om digitalisering, virtueel bouwen en BIMMEN, uiteindelijk zijn het de mensen die het moeten doen. Van Erp is zich daar – met al zijn evaring in de sector – terdege van bewust. Het gaat vooral om de grotere projecten, waar zo’n dertig mensen aan werken, vaak met een projectdirecteur aan het hoofd.
“Naast een proactieve benadering van het proces, de planning en de kwaliteit gaat het om teambuilding. Er moet beter worden samengewerkt. Daar is een gedragsverandering voor nodig en dat vergt veel de komende jaren veel inzet op communicatie en leiderschap.”