Winno Pleijsier is aandeelhouder van COD Amsterdam

Opdrachtgevers kunnen kiezen van de circulaire menukaart

Duurzaamheid gaat een steeds grotere rol spelen, ook binnen het vastgoed. Vastgoedondernemer Winno Pleijsier is hier actief mee bezig. “Duurzaamheid binnen het vastgoed valt in een aantal componenten uiteen. Bijvoorbeeld door een bestaand object een nieuwe bestemming te geven, gebruik te maken van de nieuwste energietechnieken en door circulair te bouwen.” Gelukkig is duurzaam ontwikkelen voor meerdere vastgoedondernemers een belangrijk aspect geworden. Pleijsier Bouw onderscheidt zich door het aanbieden van een circulaire menukaart.

Circulair bouwen

Circulair bouwen is een redelijk nieuw begrip binnen de bouw, maar inmiddels een belangrijk thema binnen de bouw. Met circulair bouwen wordt er slim gebruik gemaakt van grondstoffen, producten en goederen, waardoor deze oneindig hergebruikt kunnen worden. Binnen het bouwen en vastgoed betekent ‘circulair’ bijvoorbeeld dat materialen hergebruikt worden, maar ook dat een gebouw voor meerdere doeleinden ingezet kan worden.

Circulaire menukaart

Pleijsier Bouw deed vorig jaar mee aan een duurzaamheidsproject van de Rabobank. Tijdens dat project is er een zogenaamde circulaire menukaart ontwikkeld. “Deze menukaart leggen we voor aan onze klanten, zij hebben dan de keuze uit verschillende circulaire bouwmogelijkheden. Op deze manier kunnen ze kiezen in hoeverre zij het vastgoedproject circulair willen maken.” legt Winno Pleijsier uit. “We merken dat we met de circulaire menukaart redelijk nieuw zijn, het staat nog in de kinderschoenen. We zijn er wel onderscheidend mee. Het is een goede tool om mee aan het werk te zijn en de duurzaamheid in de bouwsector een boost te geven.”

Vastgoedsector

Winno Pleijsier heeft zo’n dertig jaar ervaring in de bouw- en vastgoedsector. Hij is aandeelhouder van meerdere vastgoedbedrijven, waaronder Pleijsier Bouw, Borghese Real Estate en COD Amsterdam. Pleijsier Bouw is een bouwbedrijf in de utiliteitsbouw. Borghese Real Estate is een ontwikkelaar in commercieel en logistiek vastgoed en COD is een Amsterdams vastgoedontwikkelingsbedrijf dat zich voornamelijk richt op de regio Amsterdam. De focus van COD ligt hierbij op hotels en kantoren, waarbij duurzaamheid een hoge prioriteit heeft. “We ontwikkelen vaak op bestaande locaties die al een bestemming hebben. We geven deze locaties dan een nieuwe functie. We transformeren de huidige objecten naar energiezuinige gebouwen, waarbij we bijvoorbeeld gebruik maken van de nieuwste energietechnieken, zoals warmtepompen. De focus ligt echt op duurzaamheid en innovatie.”

Meeveren met de markt

Het doel van Winno Pleijsier is meeveren met de vraag van de markt, ook op het gebied van duurzaamheid. Hij heeft een netwerk opgebouwd met een aantal ontwikkel- en bouwbedrijven die allemaal hun eigen specialismen hebben. “Met COD leggen we onze focus voornamelijk op kantoren en hotels, maar we zijn ook bezig met woningen. Een groot project waar we op dit moment mee bezig zijn, zijn megastores.” Dat COD zich ook bezighoudt met het ontwikkelen van woningen waar eerder alleen retail was gevestigd is een goed voorbeeld van meebewegen met de markt. “Op dit moment is er veel vraag naar woningen, dus dan spelen we daar op in. Maar het zou kunnen dat de vraag naar kantoren ook enorm gaat toenemen, dan zijn wij daar ook op voorbereid.” Doordat COD een compacte organisatie is met korte lijnen en een groot netwerk, zijn ze flexibel om op grote schaal in te spelen op de wensen van de markt.