Edgar-Reijtenbagh-the-plaza-group

De overwinning waar Edgar Reijtenbagh veel van heeft geleerd

Edgar Reijtenbagh gunt het geen enkele ondernemer: de Belgische justitie die negen jaar lang strafrechtelijk onderzoek doet naar de financiële handel en wandel van je familie en bedrijf, die onderzoekers achter je aan stuurt, huiszoekingen uitvoert en uiteindelijk zélf een schikkingsvoorstel doet. Edgar Reijtenbagh, managing director van single family office Plaza: “Veel ondernemers maken dit nooit mee, gelukkig. Maar het vormt je wel. Je raakt je naïviteit kwijt, je wordt alert, waakzaam en resultaatgericht. Je verhardt en gaat geen enkel conflict uit de weg.”

Met hand en tand

De fiscale zaak werd na drie jaar geschikt, zonder erkenning van opzet. Het plan was om, indien nodig, in de strafzaak door te procederen tot het eind, tot en met het Hof van Cassatie, de Belgische Hoge Raad. Omdat de familie Reijtenbagh overtuigd was van haar onschuld. “Je wordt harder als je onrecht wordt aangedaan. Je wilt alle middelen aangrijpen, je met hand en tand verdedigen. Het heeft een enorme impact op je leven”, zegt Edgar Reijtenbagh. Ook in de strafzaak kwam een schikkingsvoorstel van de autoriteiten, in 2018. Dat voorstel werd geaccepteerd en behelst op geen enkele wijze een veroordeling, noch enige vaststelling of erkenning van schuld of onrechtmatig handelen. De familie heeft te allen tijde de beschuldigingen ontkend en formeel betwist. De vervolging werd beëindigd en het vervallen van de strafvordering is vastgesteld. Als gevolg daarvan werd de familie gezuiverd van alle blaam en beschuldigingen.

Bankleningen

In de loop van 2009, het jaar waarin ook het Belgische onderzoek begon, ontstonden geschillen over leningen van drie banken: Crédit Suisse, JP Morgan en ABN Amro. Er zijn volgens Edgar Reijtenbagh fouten gemaakt door de banken door de kredietcrisis die destijds toesloeg. “Er was een domino-effect ontstaan door cross default clausules in de overeenkomsten. Het geschil met één van de banken creëerde een kettingreactie waardoor alle leningen onmiddellijk opeisbaar werden. Deze geschillen zijn hetzelfde jaar nog geschikt en de banken zijn volledig terugbetaald.”

Procesfinanciering

In het najaar van 2020 heeft Plaza een enorme opbrengst ontvangen uit een langlopende rechtszaak in Australië. Het ging om de grootste procesfinancieringszaak die ooit heeft plaatsgehad in Australië. De procedure inzake het Bell Group-conglomeraat duurde 24 jaar. De family office was sinds de jaren negentig bij deze rechtszaak betrokken. Door de jaren heeft Plaza verscheidene andere procedures gefinancierd die eveneens tot aanzienlijke successen hebben geleid.

Managing director van Plaza

Edgar Reijtenbagh is managing director van Plaza, de single family office van de familie Reijtenbagh. Hij leidt het hoofdkantoor in Monaco en is verantwoordelijk voor de bedrijfsstrategie, het beleid en de operatie. “Ik houd toezicht op alle activiteiten van de organisatie om zakelijke doelen en projecties te behalen. Ik beoog de interne en externe organisaties te verbinden en om een continue groei en ontwikkeling van het bedrijf te realiseren.” Het hoofdkantoor van Plaza is in Monaco. Daarnaast zijn er onder meer filialen in Hong Kong en in New York.