ROC TOP

Bij ROC TOP staat jouw persoonlijke leerroute centraal

ROC TOP is een mbo-school in Amsterdam. Nu potentiële studenten volop bezig zijn met het kiezen van een passende opleiding spraken wij met de school. ROC TOP: “Iedere student heeft zijn of haar persoonlijke leerroute. Daar proberen wij zo goed mogelijk in te begeleiden door te kijken waar je goed in bent, welke doelen je hebt en hoe je deze kunt behalen.”

Vier mbo-campussen in Amsterdam

ROC TOP biedt verschillende mbo-opleidingen aan van niveau één tot en met niveau vier. Opleidingen zijn gebundeld en onderverdeeld in vier campussen. ROC TOP: “We hebben de campussen TOP Health & Sport, TOP Business, TOP Events & Hospitality en TOP Start. We hebben geprobeerd de opleidingen op een logische manier onder te verdelen per locatie. Daarnaast hebben we ze zo dicht mogelijk bij het werkveld gevestigd. Zo is de campus TOP Health & Sport, met opleidingen die zich toespitsen op gezondheid, verpleging, bewegen, begeleiding en opvoeding gevestigd in Amsterdam Zuid. Hier zitten de grotere ziekenhuizen, verpleeghuizen en kinderopvangcentra. TOP Events & Hospitality is gevestigd aan de NDSM-werf, waar veel evenementen worden georganiseerd. De opleidingen op deze campus hebben te maken met de verschillende factoren die je bij evenementen terug ziet. Denk hierbij aan zaken als horeca, evenementenorganisatie, beveiliging en hospitality.”

Samenwerken met het bedrijfsleven

ROC TOP kiest er bewust voor om ‘dicht op het vuur te zitten’. Door intensief samen te werken met het bedrijfsleven wil ROC TOP ervoor zorgen dat de lessen aansluiten op het huidige werkveld. “Het werkveld verandert zo snel. We proberen continu in gesprek te blijven met bedrijven om te kijken waar de markt behoefte aan heeft zodra de student zijn diploma heeft behaald. Om een voorbeeld te geven: in de zorg speelt technologie een steeds grotere rol. Het is dus belangrijk om dat in onze zorgopleidingen te verwerken. Maar voordat deze informatie in de leerboeken zijn verwerkt, is deze informatie al lang achterhaald.” Omdat de theorieboeken van de opleiding niet snel genoeg de nieuwste technieken en methodieken verwerken, kiest ROC TOP vaak voor gastcolleges.

Gastcolleges

“We willen het huidige werkveld meteen in de lessen betrekken door gastcolleges te geven. De kennis over de praktijk komt veel meer uit het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven weet vaak hoe je werk moet doen, maar die zijn weer minder gespecialiseerd in opleiden van mensen. Wij leiden op en de kennis halen we uit de praktijk. Dit verbinden we aan elkaar tot onderwijs.” Hiermee verandert de rol van de docent ook. Voorheen was een docent een persoon die voor de klas ging staan en kennis overdroeg. Nu werkt een docent intensief samen met de praktijk. “Daarnaast hebben docenten bij ons ook een andere rol. Een docent is namelijk ook iemand die zich bezighoudt met het welzijn van de student. Daarnaast begeleiden we tijdens de studieloopbaan, helpen we doelen stellen en kijken we hoe studenten deze doelen kunnen behalen.”

Persoonlijk onderwijs

ROC TOP onderscheidt zich door kleinschalig onderwijs te geven. Er is veel aandacht voor de persoon zelf. Iedere student heeft een persoonlijke leerroute. ROC TOP probeert het optimale uit de student te halen. “Persoonlijke aandacht betekent bij ons dat je begeleiding krijgt bij de onderdelen die je moeilijk vindt. Daarnaast hoef je niet iets te leren wat je al beheerst. Onderwijs is maatwerk bij ons.” Uiteraard moeten er in bepaalde periodes examens gedaan worden, maar de student zelf heeft invloed op de volgorde waarin examens worden afgelegd. Als iemand een vak moeilijk vindt, kan hij kiezen voor een langere voorbereidingstijd. De kans dat hij het examen haalt wordt dan groter. “Bij ons is er geen student die een docent niet kent; een docent kent alle studenten. Niet alleen bij naam, maar ook wat een student nodig heeft en wat iemand zou willen bereiken. Dat persoonlijke in het onderwijs, dat is wat ons onderscheidt ten opzichte van andere ROC’s.”