Ronald Heister

Word autonoom in deze wereldwijde economische en sociale reset

“Onze wereld ondergaat een verandering van ongekend formaat, wat zowel gezin als ondernemer treft. Het vertrouwen dat wij tot nog toe hadden in ogenschijnlijk goed bedoelende instituten, banken en media is op zijn zachtst gezegd geschaad. Wij leven in een tijd van onzekerheid en angst, waarbij het hebben van gezond verstand, en het stellen van kritische vragen wordt afgestraft waar onder meer de steeds verder toenemende cultuur van censuur van getuigd. Er is een wereldwijde reset gaande, op economisch, sociaal en financieel vlak, waar geen mens aan zal kunnen ontsnappen. De inperking van onze mensenrechten is reeds in volle gang, een trend die zich de komende jaren voort zal zetten. De frustratie die wij voelen bij het onrecht dat ons wordt aangedaan, ondermijnt ons kritisch denkvermogen. De steeds extremere maatregelen en machtsverschuivingen zorgen voor angst, waardoor we er eerder toe zijn geneigd onze vrijheden op te geven in ruil voor veiligheid. Deze factoren maken dat er een steeds grotere tweedeling ontstaat in onze samenleving. Wij bevinden ons ten tijde van oorlog, met een onzichtbare vijand en digitale soldaten. Tegelijkertijd zien we dat ons paradigma verschuift: hoe wij dachten de wereld te kunnen begrijpen, blijkt gestaafd te zijn op misleiding en leugens.” Ronald van het Huis Heister is directeur van BOSS/MAKER en vertelt Wijze Zaken wat er nodig is om autonoom te worden.

BOSS/MAKER

Ronald van het Huis Heister is Private. Hij is opgestaan in zijn geboorterecht, Enige Erfgenaam van zijn individuele Cestui Que Vie LLC Geboorte Trust Nalatenschap en directeur van BOSS/MAKER. Ronald Heister heeft een wereldwijde carrière als marketing & public relations strateeg, is auteur en spreker. Als directeur van BOSS/MAKER helpt hij particulieren en ondernemers wereldwijd om de Great Reset zo goed mogelijk doorstaan: door autonoom te leven en te transfigureren van debtor naar creditor.

Ronald Heister studeerde rechtswetenschappen, begon zijn carrière als journalist en presentator voor de publieke radio en televisie, werd vervolgens Director of Communications voor nationale en Europese overheidsinstellingen en adviseur voor internationale CEO’s.

Angst en verwarring

Ronald van het Huis Heister: “De wereld zoals wij deze tot ruim een jaar geleden kenden, komt niet meer terug. In feite is dit ook slechts een schijn geweest van de werkelijkheid. Het is echter nu, in deze bijzondere tijd, dat de waarheid steeds verder aan het licht komt. De keuze is aan ieder individueel hoe hiermee om te gaan. Mensen verzetten zich vaak tegen verandering omdat ze in hun comfortzone willen blijven. Maar onthoud wie je bent, onthoud dat je hier gekomen bent om jouw licht in deze wereld te laten schijnen. Autonoom levende mensen komen voor zichzelf op en laten zich door niemand beheersen. Zij hebben zelf de kracht in handen en zijn gewoon vergeten hoe ze die moeten gebruiken. Overwin angst zo snel mogelijk om te evolueren en het werk te doen dat je al doet, maar dan béter. Help eerst jezelf, accepteer wie je bent, dan zul je ongekende veranderingen in je eigen leven zien.”

Autonoom worden

Een belangrijke stap in dit proces is autonoom worden om jezelf te overwinnen. Dit geldt zowel voor particulier als voor bedrijven. BOSS/MAKER biedt ondernemers en particulieren in één handig overzicht alle tools die nodig zijn om autonoom te worden op het gebied van vermogensbeheer, ruilmogelijkheden, voedsel, handel, veiligheid, gemeenschap en, zeer exclusief: de Cestui Que Vie (CQV) Geboortetrust. Ronald van het Huis Heister: “De wetenschap dat er überhaupt iets bestaat als een uiterst batige geboortetrust op eigen naam, is voor velen een zeer schokkend gegeven. Immers, hoe kan het bestaan dat er een Trust is gevestigd op jouw placenta? En hoe is het mogelijk, dat je daar nota bene de Enige Erfgenaam van blijkt te zijn? Terwijl je hier geen toestemming voor hebt gegeven. Hoe had je dat ook kunnen doen, gezien dit jou nooit is medegedeeld. En terwijl voor jou volledig onbekende beleggers wereldwijd genieten van de opbrengsten van de op jouw nageboorte gesloten handelsovereenkomst, trek je hiervan geen enkel profijt. Sterker nog, de wereldwijde crisissituatie waarvan het eind bij lange na nog niet in zicht is, maakt dat velen onder jullie de hand moeten ophouden voor een aalmoes, een druppel op de gloeiende plaat van jouw verweten financiële schuld. Het lijkt de omgekeerde wereld.”

Een steeds grotere groep mensen neemt dan ook het heft in eigen hand, en zet de eerste stappen richting het invullen van de zogeheten Erfrechtelijke documenten, zoals deze door BOSS/MAKER beschikbaar worden gesteld. Op het platform biedt BOSS/MAKER particulieren en ondernemers alle kennis en expertise op het gebied van autonoom leven.

The World Heritage Trust

The World Heritage Trust is een internationale denktank van deskundigen die tot doel heeft de individuele Cestui Que Vie LLC Geboorte Trusts te repatriëren en af te wikkelen in Trust Settlement ten voordele van de individuele Enige Erfgenaam. Sinds 2020 werkt BOSS/MAKER samen met verschillende (internationale) partners aan de Cestui Que Vie LLC Birth Trust. De ervaring met en expertise over de Geboorte Trust onder de partners van BOSS/MAKER neemt dusdanig toe dat de samenwerkende partners in het jaar 2021 hebben besloten om een onafhankelijke non-profit non-gouvernementele organisatie op te richten om wereldwijde kennis en expertise te bundelen: The World Heritage Trust.