Richard van Hooijdonk

Richard van Hooijdonk: “Trendwatching kan voor iedere onderneming interessant zijn.”

Dat de wereld razendsnel verandert is voor niemand een verrassing. We hebben dagelijks te maken met nieuwe technologieën, trends, businessmodellen en allerlei andere belangrijke ontwikkelingen. Richard van Hooijdonk: “Om te voorkomen dat je als bedrijf voorbijgestreefd wordt door nieuwe toetreders met betere producten of diensten – waardoor je niet langer relevant bent en omzetten wegvallen – is het cruciaal om van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te blijven. Wist je dat trends die nu als belangrijke ontwikkelingen worden gezien zich in de regel pas vijf jaar later vertalen naar praktische implementaties die leiden tot meer omzet, lagere kosten, en nieuwe markten?”

Op tijd ‘in the picture’ zijn biedt dus een enorme voorsprong en zorgt ervoor dat belangrijke keuzes op tijd gemaakt kunnen worden. Zo kan je ook op onverwachte momenten een keuze maken of stappen zetten om de concurrentie voor te blijven.

De fases van future intelligence

Met zijn future intelligence team kijkt Richard van Hooijdonk 24 uur per dag naar de toekomst van diverse sectoren. Ook volgt hij duizenden verschillende ontwikkelingen op alle continenten. Niet alleen scant en analyseert hij met zijn team innovaties van snelle startups en grote bedrijven, maar ook wetenschappelijke doorbraken van onderzoeksinstellingen, ecosystemen, statistieken en sociaaleconomische ontwikkelingen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een speciaal proces dat uit de volgende fases bestaat:

Framing

Het start allemaal met ‘framing’. In deze fase wordt informatie verzameld en worden ervaringen vanuit het desbetreffende bedrijf onder de loep genomen. Hierna wordt het startpunt, de werkwijze, de verwachtingen en eventuele grenzen bepaald.

Qualifying

Hier wordt de basis gelegd voor de volgende fase, ‘qualifying’, door het activeren van kennisbronnen en zoeksystemen en het configureren van algoritmen. Daarnaast legt het team contact met instellingen en individuen uit het future intelligence ecosysteem.

Scanning

Tijdens de ‘scanning’-fase onderzoekt het team alle megatrends, microtrends, casestudy’s, statistieken, startups, ecosystemen, concurrenten en labs. Hierbij worden search-trackers geïnstalleerd die periodieke updates genereren.

Forecasting

In de ‘forecasting’-fase wordt de verzamelde informatie op relevantie en tijdlijnen geordend en worden toekomstscenario’s ontwikkeld. Daarnaast wordt er een overzicht gemaakt van ‘drivers of change’, onzekere factoren en ‘moving targets’.

Visioning

Op basis van de vastgestelde scenario’s en bijbehorende trends en ontwikkelingen zorgt Richard van Hooijdonk en zijn onderzoeksteam in deze fase voor ‘visioning’, een visualisatie in de vorm van video’s, animaties of afbeeldingen, waardoor de toekomst als het ware tot leven komt.

Strategy & planning

Tijdens deze fase kan het future intelligence team onder leiding van Richard van Hooijdonk aanvullende informatie verstrekken, inspiratiemateriaal ontwikkelen voor gebruik binnen het bedrijf, en begeleiden met het maken van belangrijke beslissingen.

Samenwerking met trendwatcher

De voordelen van een samenwerking met een trendwatcher als Richard van Hooijdonk zijn dat je niet in een intern onderzoeksteam hoeft te investeren om op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen die cruciaal zijn voor de toekomst van je bedrijf. Richard van Hooijdonk: “Wij bieden maatwerkpakketten die een gedetailleerde en vooral relevante toekomstvisie voor je bedrijf of sector mogelijk maken. Hiermee kun je sneller op veranderingen inspelen, doelgerichter experimenteren en innoveren, en goedgeïnformeerde beslissingen nemen.”